Akupunktur

PulsdiagnosePulsdiagnose

Pulsdiagnose er et hjælperedskab til at bedømme patientens ubalance, således at der kan stilles en diagnose og den rigtige behandling kan vælges.

På hvert håndled findes tre områder, der indeholder henholdsvis en overfladisk og en dybereliggende puls. Den trænede akupunktør kan afgøre, om ubalancen befinder sig i den øverste, midterste eller nederste del af kroppen.

Kvaliteten af pulsen kan også afsløre, om det er en akut tilstand eller af mere kronisk karakter, samt hvilke organsystem(er), der er involveret.


TungediagnoseTungediagnose

Tungediagnose er også et hjælperedskab, ofte kaldet kroppens “sladderhank”, da de ubalancer, patienten kommer med, vil aftegne sig de respektive områder på tungen.

Akupunktøren ser efter, farve, belægning, mærker, tungens form og fugtighed. Tungens udseende kan sammen med pulsdiagnosen og patientens egne udtalelser hjælpe akupunktøren til at stille den rigtige diagnose.


AkupunkturAkupunktur

Akupunktur er to ord sat sammen fra latin. Acus der betyder nål, og punktura der betyder at punktere eller stikke.

Det, der sker ved behandlingen, er, at en steril éngangsnål bliver isat i et bestemt punkt på kroppen. Derved frigøres en i kroppen iboende energi, hvorved kroppen selv bliver i stand til at igansætte en heling af den/de ubalancer, der har forårsaget klientens tilstedeværende symptomer.

Ved vrist og ankel anvendes nåle, som bliver siddende efter selve klinik behandlingen. Og ved Auriculoterapi (fransk øreakupunktur) benyttes ofte ASP-nåle, som også bliver siddende efter selve klinik behandlingen.


ØreakupunkturØreakupunktur

Øreakupunktur er en metode, hvor der sættes små, tynde, sterile éngangsnåle i ørerne, hvorved der i princippet sker det samme som ved kropsakupunktur.

Ofte kan det være et rigtig godt tiltag at kombinere disse to former, altså den klassiske kropsakupunktur og øreakupunktur, men det beror naturligvis på den individuelle situation, og hvordan akupunktøren har bedømt patientens tilstand.


Elektroakupunktur

Elektroakupunktur foregår på den måde, at man sender en svag strøm igennem de indsatte nåle for at stimulere akupunkturpunkterne.

Akupunktur med elektronisk stimulans kan bruges som behandling i forbindelse med flere forskellige former for ubalancer og lidelser.

Elektroakupunktur har i forhold til visse lidelser og kroniske tilstande vist sig at have en stærkere effekt end almindelig akupunktur-behandling. (F.eks. har elektroakupunktur vist sig særligt effektiv i forbindelse med behandling imod spændingshovedpine, arbejdsskade, sportsskader, muskel-og ledsmerter, overvægt og generelle smerter.)


MoxibustionMoxibustion

Moxibustion (herefter kaldet moxa) er en metode, hvor en sammenpresset rulle af kinesisk gråbynke, formet som en cigar antændes, og når der er en tilpas glød, holdes moxarullen hen over et punkt eller bevæges på en bestemt måde over et område.

Moxa kan også gives direkte på nålene. Løs moxa presses fast om nålen hvorefter det antændes. Den langsomt glødende moxa varmer nålen direkte i akupunkturpunktet. Patienten mærker en intens, men behagelig varme, der ikke brænder.

Denne metode anvendes ofte i de situationer, hvor det som et led i behandlingen er nødvendigt at fjerne kulde, stagnationer eller smerter, enten overfladisk eller i dybden, for at opnå det ønskede resultat.


Cuppingcupping

Cupping betyder oversat kopning. Ved denne behandling påsættes små kopper af kohorn, porcelæn, glas eller træ over et bestemt område, hvor de flyttes rundt for at opnå en bestemt effekt. Eller de sættes hen over en nål for at give en anden virkning på det udvalgte punkt eller punkter.

Der opstår et vakuum inde i “koppen”, eftersom man ved hjælp af en spritflamme tømmer “koppen” for ilt og meget hurtigt placerer den over området.

Denne effekt kan medføre øget blodgennemstrømning, hvorved blokeringer kan løses op, således at energien frit kan strømme og ophelingen styrkes.


AkupressurAcupressure

Akupressur betyder at trykke på et punkt med et tilpas tryk for at opnå den samme effekt som beskrevet under akupunktur.

Denne metode anvendes mest på meget sensitive personer, det kunne være babyer, børn, ældre, svage mennesker.

Del Kinesisk Akupunktur Klinik: